CO DĚLÁME?

V režimu ekologického zemědělství hospodaří naše rodina s pomocí třech zaměstnanců na cca 340 ha zemědělské půdy v oblasti Českého ráje. Našim cílem je trvale udržitelný radostný život v Českém ráji a produkce zdravých potravin. 

CZ-BIO-003

Česká republika

Biofarma ARNOŠTICE
Žehrov 70, 29412 Žďár u Mnichova Hradiště

+420 777 231 558, +420 775 164 599, 

+420 321 123 832

doubravkazeskalan@tiscali.cz