Jaroslav BULVA a Mgr.Doubravka FIŠEROVÁ
Jaroslav BULVA a Mgr.Doubravka FIŠEROVÁ
Biofarma ARNOŠTICE
Biofarma ARNOŠTICE
Biofarma ARNOŠTICE
Biofarma ARNOŠTICE

Biofarma ARNOŠTICE
Žehrov 70, 29412 Žďár u Mnichova Hradiště

+420 777 231 558, +420 775 164 599

doubravkazeskalan@tiscali.cz

skalanskakrava@seznam.cz

Fakturační údaje:

Jaroslav Bulva,

 IČO:65194918, DIČ:CZ7504253460

Skalany 39, 51101 Turnov

Česká spořitelna, č.ú. 4205052339/0800

Plátce DPH.

Fakturační údaje:

Mgr. Doubravka Fišerová

IČO:95712927, DIČ:CZ7954090353

Žehrov 70, 29412 Žďár

MONETA: 228167181/0600 

Neplátce DPH.