Ekologický chov skotu, sadařství, včelařství          a uměleckořemeslná výroba v Českém ráji

CO DĚLÁME?

V režimu ekologického zemědělství hospodaří naše rodina s pomocí třech zaměstnanců na cca 340 ha zemědělské půdy v oblasti Českého ráje. Našim cílem je trvale udržitelný radostný život v Českém ráji a produkce zdravých potravin. 

Biofarma ARNOŠTICE
Žehrov, 29412 Žďár u Mnichova Hradiště

+420 777 231 558, +420 775 164 599

doubravkazeskalan@tiscali.cz